Plán akcí

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018 - 19

 

ZÁŘÍ

- výstava dýní, ovoce, zeleniny a přírodnin v MŠ

- Hudební kolotoč v MŠ (hudební vystoupení)

 

ŘÍJEN

- divadlo Šikulka

- výlet ZOO Hodonín

- ekologická vycházka

- logopedická depistáž

 

LISTOPAD

- výlet - zábavné centrum Hodonín

- divadlo

- muzikoterapie s Mgr. Vlkovou

 

PROSINEC

- výlet do Kněždubu na téma: Přišel k nám Mikuláš

- Mikulášská nadílka

- vánoční zpívání u stromečku

- vánoce s dětmi a rodiči

- vánoční koncert

 

LEDEN

- divadlo Šikulka

- beseda v knihovně

- návštěva v I. třídě v ZŠ

 

ÚNOR

- karneval ve třídách

- přednáška s dentální hygienistkou na téma: Jak pečujeme o své zoubky

- ekologická vycházka

- muzikoterapie s Mgr. Vlkovou

 

BŘEZEN

- návštěva knihovny

- sportovní hry na hřišti u ZŠ

- ekologická vycházka

 

DUBEN

- čarodejnice v MŠ

- vítáme velikonoce

- plavecký výcvit pro předškolní děti

- Den země - ekologický výukový program

 

KVĚTEN

- Den matek 

- výlety

 

ČERVEN

- oslava MDD

- rozloučení s předškoláky

 

Na jaře bude možnost přihlásit se na kurz grafomotoriky. 

Dále probíhá projekt šablon, který se zaměřuje na školní zralost.

 


Plán akcí