Dokumenty školy

            KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

                      

Následující kritéria, podle nichž se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 34 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v mateřské škole.

        1. Předností přijetí dítěte v posledním ročníku před zahájením povinné            školní docházky

        2. Dítě ve věku 4 - 5 let

        3. Dítě ve věku 3 - 4 roky

        4. Děti se zvýšenou sociální potřebností vzniklou v důsledku nepříznivé             sociální situace ( např. dítě samoživitelky, osiřelé dítě, dítě,

            kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální    

            vyloučení apod.)

        5. Trvalý pobyt dítěte v Rohatci

        6. Dítě s pravidelnou celodenní docházkou                                                 

Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 3 rozhoduje o přijetí dítěte ředitel Základní školy a mateřské školy Rohatec, do MŠ může být přijato dítě, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). 

 

    

 


hastrman