Zaměstnanci školy

pedagogické pracovnice

 I. třída

 Sluníčka

uč.

uč.

 

Jana Laštovková

Ludmila Hraběová

 II. třída

 Motýlci

uč.

uč.

Alena Okáníková

Bc. Sabina Poláčková

 III. třída

 Berušky

uč.

ap.

Mgr. Blanka Cmolová

Monika Hotárková (asistent pedagoga)

 IV. třída 

 Broučci 

uč.

uč.

uč.

Soňa Veselá (vedoucí učitelka)

Bc. Jana Martincová

Marta Išová


provozní
  školnice Jana Blahová
  uklizečka Alena Smejkalová
výdejna stravy pomocná kuchařka Štylárková Zdeňka