Zaměstnanci školy

pedagogičtí zaměstnanci

  I. třída

 Sluníčka

 

uč.

uč.

ap.

Jana Laštovková             jana.lastovkova@zsrohatec.cz  

Ludmila Hraběová           ludmila.hrabeova@zsrohatec.cz 

Alena Hlaváčová

 II. třída

 Motýlci

 

uč.

uč.

ap.

Bc. Sabina Poláčková       sabina.polackova@zsrohatec.cz   

Lucie Polášková, Dis.       lucie.polackova@zsrohatec.cz 

Renata Janovíčková

 III.třída

  Berušky

 

uč.

Mgr. Blanka Cmolová       blanka.cmolova@zsrohatec.cz  

 IV.třída

  Broučci 

 

uč.

uč.

uč.

Soňa Veselá - ved. uč.     sona.vesela@zsrohatec.cz 

Marta Išová                    marta.isova@zsrohatec.cz           

Alena Okáníková              alena.okanikova@zsrohatec.cz 


provozní zaměstnanci
  školnice Jana Blahová
  uklízečka Pavlína Škromachová
výdejna stravy pomocná kuchařka  Zdeňka Štylárková