Aktuální informace mateřské školy

INFORMACE PRO RODIČE:

---

1.6. oslavíme v MŠ Den dětí s programem "Cesta kolem světa"

---

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ:

7.6. v 16:00 hod. proběhne v budově obecního úřadu pasování předškoláků na školáky.

--- 

Základní škola a mateřská škola Rohatec,

příspěvková organizace zveřejňuje seznam

dětí přijatých do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

ze dne 2.5. a 3.5. 2018

 

Číslo jednací   Číslo registrační       Přijetí ke vzdělávání

1.                        1.                                 nepřijata

2.                       2.                                 přijat

3.                       3.                                 přijata

4.                       4.                                 přijata

5.                       5.                                 nepřijat

6.                       6.                                 přijata

7.                       7.                                 přijat

8.                       8.                                 přijata

9.                       9.                                 nepřijata

10.                     10.                                přijat

11.                      11.                                přijat

12.                     12.                                přijat

13.                     13.                                přijata

14.                     14.                                přijat

15.                     15.                                nepřijata

16.                     16.                                přijata

17.                     17.                                přijata

18.                     18.                                nepřijat

19.                     19.                                přijat

20.                    20.                                přijata

21.                     21.                                přijata

22.                     22.                               přijata

23.                     23.                               přijat

24.                     24.                               nepřijata

25.                     25.                               přijat

26.                     26.                               přijat

27.                     27.                               přijat

28.                     28.                               přijat

29.                     29.                               přijata

30.                     30.                               nepřijat

31.                      31.                               nepřijat

32.                     32.                               přijat

33.                     33.                               přijat

34.                     34.                               nepřijata

35.                     35.                               přijata

--- 

Základní a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace

oznamuje, že prázdninový provoz pro přihlášené děti bude probíhat

v době od 2.7. do 20.7.2018.

Provoz MŠ ve školním roce 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3.9.2018.

 

Milí rodiče,

protože se Vaše dítě ocitne v novém prostředí, bude prožívat velkou změnu ve svém životě. Zejména pro citlivé děti je třeba vytvořit co nejlepší podmínky pro přechod z rodinného prostředí do kolektivního zařízení. Je .roto nutné, abyste věděli, co dítě potřebuje, a jak mu tento životní krok můžete usnadnit.

 

 Co děti potřebují do mateřské školy:

- přezůvky s pevnou patou

- pláštěnku

- boty na zahradu

- hrníček pro pitný režim – podepsaný

- pyžamo

- oblečení do třídy – tepláky, tričko, ponožky

- oblečení pro hry venku – podle ročního období – tričko, kraťase,tepláky, mikinu, kšiltovku, bundu, čepici, šál, rukavice, punčochy, kombinézu

- náhradní prádlo (pro případ polití nebo jiné mokré události)

- dvoje ponožky

 

Nevhodné je příliš těsné oblečení, knoflíky, zástěrky se zapínáním vzadu, rifle, silonové punčocháče. Dávejte dětem starší a obnošené oblečení, kde nebude vadit ušpinění nebo drobné poškození. Do mateřské školy nepatří šperky, drahé hračky a jiné předměty, jejichž poškození nebo ztráta by Vás a Vaše děti mohla mrzet. Naše třídy jsou nadstandardně vybavené hračkami i didaktickými pomůckami. Pro zajištění kulturních zážitků vybíráme od rodičů na začátku školního roku 200,- korun na dítě do kulturního fondu.

 

Co by Vaše děti měly zvládnout před nástupem do mateřské školy:

- srozumitelně vyjádřit své potřeby a přání, s dohledem splnit jednoduchý úkol

- umět plnit pokyny dospělého a respektovat pravidla společného soužití

- zvládat zdvořilostní návyky – zdravení, prosba o pomoc, poděkování, neubližovat si navzájem

- chcete-li usnadnit dítěti vstup do školky, dodržujte doma pravidelný denní režim

- zaměřte se na zvládnutí hygienických návyků, dítě by mělo udržovat osobní čistotu – zvykat si samostatně používat toaletní papír, učit se splachovat, samostatně jíst lžící, pít z hrnečku, správně používat kapesník, učit se správně umýt a utřít ruce a ústa

- zvykejte své děti poznávat si oblečení a ukládat je na určené místo, učte je udržovat ve svých věcech pořádek, pomáhejte jim zvládnout samostatnost v oblékání a obouvání ještě před nástupem do školky

- buďte důslední ve výchově svých dětí a respektujte jejich vývojové předpoklady, vymezujte hranice chování a jednání, komunikujte, naslouchejte svému dítěti, učte dítě, že zdravá míra sebeovládání a ohleduplnosti usnadňuje (a zkrášluje) život.

---

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Povinné předškolní vzdělávání v naší mateřské škole má formu pravidelné denní docházky od pondělí do pátku, nejméně od 8:00 do 12:00 hod. Dítě má právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu. Rodiče jsou povinni nepřítomnost dítěte omlouvat telefonicky nebo osobně v mateřské škole nejpozději do tří dnů od začátku nepřítomnosti dítěte. Začátek školního roku je 4. září 2017.


---
Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání včetně poslední změny vyhláškou č. 197/2016 Sb. se platí školné i za měsíc červenec. V tomto měsíci je omezený provoz MŠ a částka, kterou rodiče uhradí je 200,- Kč. Platbu odešlete, prosím, do 15. června na č. účtu: 1745450297/0100

 ---

                      

Aktuální fotoalbum rok 2017/2018

http://skolkarohatec.rajce.idnes.cz/