Nadstandartní činnosti

 

Nabídka:

- preventivní logopedická intervence

- seznamování s anglickým  jazykem

- hra na zobcovou flétnu

- hudebněpohybový kroužek

- grafomotorický kurz

- sportovní kroužek

motýl